privacy

Wie beheert jouw persoonlijke gegevens?

Melanie Goethals, zaakvoerder van studio paus, beheert de persoonlijke gegevens die jullie bij ons indienen en houdt bij de verwerking ervan rekening met alle toepasselijke rechten en plichten inzake gegevensbescherming. studio paus is de handelsnaam van de onderneming studio paus bv.

Naam van de onderneming: studio paus bv
Verantwoordelijke beheerder: Melanie Goethals
Ondernemingsnummer: 0766.419.269
Adres: Vijvermeerspark 27, 9000 Gent, België
contact@studiopaus.com

Waarom verzamelen we jouw gegevens?

Dienstverlening

Om onze diensten te verlenen hebben we jouw gegevens nodig. Als je bijvoorbeeld een bestelling plaatst in onze webshop, moeten we weten naar welk adres en op welke naam we dat product mogen verzenden.

Wedstrijden en acties

studio – paus staat voor stilstaan, maar net zo goed voor zorg dragen. Voor jezelf en voor anderen. Daarom houden we er ook van om jullie, onze fans, in de watten te leggen. Een manier om dat te doen is bijvoorbeeld het organiseren van een wedstrijd. Ook daarvoor hebben we natuurlijk bepaalde gegevens van je nodig.

Statistiek

Het doel van studio - paus is om jou te laten kennismaken met het kleine universum van verhalen in woord en beeld dat we samen creëren. Dat kan door ons te volgen via blogberichten en sociale media, maar ook via onze webshop geven we jullie de kans om een stukje paus – pauze – rust in huis te nemen. Om in het aanbod op onze website en onze webshop ook rekening te houden met jullie wensen en noden is het interessant om onze eigen werking onder de loep te nemen. Daarvoor hebben we data nodig. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien welke diensten voor onze bezoekers van de website interessant en bruikbaar zijn, welke verhalen jullie het liefst lezen en welke producten het in de webshop het beste doen.

Jullie op de hoogte houden

Je kan je op onze site inschrijven voor onze nieuwsbrief. Wie zich inschrijft deelt persoonlijke gegevens, maar zal in ruil als eerste geïnformeerd worden over belangrijke nieuwtjes, leuke verhalen, nieuwe producten of leuke acties.

Reacties

In het commentaarveld op het einde van elke blogpost of bij het reviewen van producten, kunnen jullie een mening kwijt of een ervaring delen. Om veiligheidsredenen moeten we kunnen controleren of reacties niet uit spam bestaan en het is ook gewoon leuk als meningen van een naam kunnen voorzien worden. Dat maakt de interactie dat tikkeltje echter en persoonlijker.

Misbruik opsporen en onderzoeken

Je maakte het wellicht zelf al eens mee. Een vreemde mail met een ongelooflijk aanbod bereikt je postbus of erger, een frauduleus mailtje wordt in jouw naam naar je contacten gestuurd. We vertrouwen het liefst iedereen zonder aarzelen, maar moeten realistisch zijn en voorkomen dat er misbruik plaatsvindt op ons platform. Daarom controleert onze website (automatisch) een aantal variabelen om spam te detecteren.

Welke gegevens verzamelt studio paus?

We kunnen de verzamelde gegevens in twee groepen verdelen.

Ten eerste gaat het over identificatiegegevens: je naam, je e-mailadres, je postadres, … Informatie die je ons zelf meedeelt als je bijvoorbeeld een bestelling doet of een reactie achterlaat.

Ten tweede gaat het over gegevens over het gebruik van onze diensten: muisklikken, bezochte pagina’s, je IP-adres, het besturingssysteem waar je gebruik van maakt om te surfen, hoe je bij onze website terechtkomt, .... Om dit soort van informatie te verzamelen maken de programma’s in de backend van onze website gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn mini-bestandjes die op de harde schijf van je computer geplaatst worden en ons toelaten om de site beter af te stemmen op het surfgedrag van de terugkerende bezoeker. Bij het eerste bezoek aan onze website krijg je een pop-upvenster waarin je het verzamelen van cookies accepteert of weigert. Nadien kan je altijd zelf nog de instellingen in jouw browser wijzigen.

Wanneer je onze website bezoekt, verklaar je je akkoord met de gegevensinzameling zoals ze hierboven werd beschreven.

Toegang tot je gegevens

De teamleden van studio paus hebben toegang tot je gegevens. Je gegevens worden, zoals eerder aangehaald, enkel gebruikt in specifieke gevallen en wanneer dat nodig geacht wordt om jullie onze diensten op een optimale manier te verstrekken. Er zijn een aantal categorieën van derde partijen waaraan we jullie gegevens kunnen doorgeven:

Dienstverleners: we geven jouw gegevens door aan dienstverleners waarop we zelf een beroep moeten doen. Doe je bijvoorbeeld een bestelling op onze website, dan maken we daarbij gebruik van een dienstverlener voor betalingstransacties. We kozen voor het online betaalplatform Shopify Payments. Zij verzamelen de gegevens die nodig zijn om jouw betaaltransactie op onze website tot een goed einde te brengen. Hun privacyverklaring kan je terugvinden via deze link. Andere dienstverleners waar we beroep op moeten doen zijn de logistieke partners. Voor het verzenden van jullie bestellingen kozen we te werken met het verzendplatform Sendcloud, dat een aantal logistieke partners op een handige manier voor ons bundelt. Hun privacyverklaring vind je hier. Dat soort van dienstverleners krijgt enkel toegang tot bepaalde gegevens en informatie die kaderen in hun opdracht.

Aanbieders van sociale media: op onze website verwijzen we soms door naar sociale media zoals Instagram en Facebook. De specifieke knoppen die naar deze sociaalnetwerksites verwijzen, worden beheerd door die sociale media zelf. Dit betekent dat wij geen volledige controle hebben op de manier waarop zij met jouw doorklikken omgaan. Het kan dat zij bijvoorbeeld gebruikmaken van bepaalde cookies. Indien je daarover nog bijkomende vragen hebt, is het zinvol het cookies- en privacybeleid van de respectievelijke sociaalnetwerksites te raadplegen (FacebookInstagram).

Partners: studio paus gelooft sterk in de meerwaarde van samenwerkingen. Om dergelijke samenwerkingen te realiseren is het soms noodzakelijk om bepaalde gegevens met de partners te delen (bijvoorbeeld als zij rechtstreeks instaan voor het verzenden van de producten die ze maken).

- Overheden en autoriteiten: enkel wanneer we wettelijk verplicht worden zullen we jullie gegevens door geven aan overheden en autoriteiten.

Wat zijn je rechten?

Recht op toegang

Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die we van jou bijhouden. Wanneer je deze informatie opvraagt, bezorgen we die zo snel mogelijk via e-mail.

Recht op correctie

De gegevens die we van jou verzamelen kunnen niet (meer) juist zijn. Je hebt dan het recht om ons te vragen deze gegevens te corrigeren of aan te vullen. Wanneer je ons daarom vraagt, gaan we zo snel mogelijk aan de slag.

Recht op wissen

Je hebt hop ieder moment het recht om ons te vragen je persoongegevens te wissen. Er zijn bepaalde situaties waarin we niet verplicht zijn in te gaan op je vraag. Dat is bijvoorbeeld zo als je nog een openstaande bestelling hebt staan of een aankoop hebt gedaan en we wettelijk verplicht zijn bepaalde boekhoudkundige gegevens bij te houden.

Recht bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens door studio - paus. Je moet een grondige reden aantonen die verband houdt met een specifieke situatie. We zijn niet altijd verplicht om op dergelijk verzoek in te gaan.

Recht om je te verzetten tegen het gebruik voor direct-marketingdoeleinden

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden, met inbegrip van profielanalyse.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Door dit recht uit te oefenen worden je persoonsgegevens vlot van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die je bij studio - paus hebt ingediend.

Hoe lang bewaart studio - paus jouw gegevens?

We zullen je persoonlijke gegevens niet langer gebruiken dan nodig is voor het vooropgestelde doel. Schrijf je je bijvoorbeeld uit voor onze nieuwsbrief, dan zullen we die gegevens van je niet langer bijhouden dan noodzakelijk. Om op een correcte manier om te gaan met klachten of juridische geschillen, zullen we dergelijke gegevens nog twee jaar archiveren. Na afloop van die termijn worden je gegevens definitief gewist of geanonimiseerd.

Bijkomende vragen of klachten?

We hopen dat bovenstaande jou op een voldoende manier geïnformeerd heeft over de manier waarop we omgaan met je persoonlijke gegevens. Heb je toch nog vragen of zelfs klachten over de manier waarop we dat doen, aarzel niet en contacteer ons via volgend e-mailadres: contact@studiopaus.com.

Kan dit privacybeleid veranderen?

Ja. Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie ervan is steeds beschikbaar op onze website. Is er een significante wijziging doorgevoerd, dan informeren we jullie daar actief over.